NEWS最新消息

2017/12/06 目前門市電話線路已恢復正常

感謝各位耐心等候
目前門市電話已可正常接聽
預約訂位歡迎多加利用

                                 原創花雕雞 敬上

🐔市民總店
🔔週一~週日 17:30~03:00
🚗門市地址:台北市市民大道四段181號
📞門市電話:02-25772745
🔑客服:02-22251110
📱Line ID:87727605

RECOMMENDATION商品推薦